Artikel Aftonbladet 2004-03-07

Artikel Mora Tidning 1999-07-19
juli 19, 1999
Artikel Aftonbladet 2005-03-07
mars 7, 2005

Bild Aftonbladet Stockholm City