Trailer Sockerexeperimenten – långfilmen kommer i höst