Artikel i VLT 2022-03-08 om dokumentären om Anders Pers