Intervju om långfilmen Sockerexperimentet i Sydsvenska Dagbladet 2023-02-05